SMD 118 AC a DC analyzátor

SMC 144 Digital DC datalogger and DC analyserPředběžné informace - produkt bude uvolňen k prodeji v prvním kvartále r. 2014. Zkušební vzorky jsou k dispozici na vyžádání.

SMD 118 je navržen pro vzdálené měření spotřeby a kvality elektrické energie. K měření proudu využívá dělené Hallovy sondy pro snadnou instalaci. Díky těmto sondám je také možné měřit jak střídavý, tak i stejnosměrný proud a všechny souvisecjící veličiny - energie, učiníky, maxima/minima a podobně. je proto zejména vhodný pro sledovaní rozličných DC motorů, měníčů, UPS, nabíječek apod. Vestavěný elektroměr zaznamenává ve třech terifech stejnosměrnou a střídavou energii (šest kvadrantů). Rozlišuje mezi odběrem a dodávkou a je proto možné použít jej i k monitoringu zdrojů elektrické energie - například na monitoring fotovoltaických elektráren, MVE, kogeneračních jednotek atd.  

V maximální konfiguraci přístroj měří přístroj jedno napětí a až 8 proudů/výkonů.  Konstrukčně je navržen tak, aby jej bylo možné snadno a rychle instalovat na standardní DIN lištu. Dělené proudové sondy pak umožnují instalaci měření bez nutnosti rekonstrukce původní infrastruktury. Široká nabídka komunikačních rozhraní a protokolů usnadňuje integraci do existujících systému pro průmyslovou automatizaci, sběr dat a energy management. Provedení bez uživatelského displeje snižuje atraktivitu zařízení a minimalizuje tak riziko poškození a nebo zničení tohoto zařízení nepovolanou osobou v snadno přístupných prostorách. Data a nastaveni přístroje SMD mohou být chráněna také uzamčením s pomocí PIN kódu. V komplexních systémech je lze kombinovat zejména s přístroji PA 144 a SMC 144.

Vstupy, výstupy a komunikační rozhraní lze doplnit s pomocí rozšiřujících modulů. SMD takto nabízí například Ethernet, USB, zigbee, M-bus a nebo rozšíření počtu vstupů a výstupů. SMD je velmi vhodný pro integraci do moderních SCADA systémů a také je podporován vizualizačním programem ENVIS v1.2+ pro jednoduché nastavení a práci s archivovanými daty.

Typical wiring and mechanical dimensions

Ukázka typického zapojení přístroje SMD 118

Typical wiring: The SMD analyser can supply up to two hall sensors from its internal source(left). If more wires / strings needs to be monitored an external power supply is required(right). Hall sensor supports both AC and DC loads.

Rozměry přístroje SMD 118

Mechanical dimensions: SMD is compact and easy DIN-rail mountable 6U instrument for both AC and DC load monitoring.