ScatterPlot chart

Grafická analýza: nabízí moduly pro vytváření histogramů a korelačních diagramů (scatter plot) z hodnot v archivu ENVIS. Na přání lze doplnit i další speciální grafické výstupy a anlýzy.

Histogram chart

Automatický reporting: tento plugin automatizuje vytváření a zasílání pravidelných analýz koncovým uživatelům systému.

Histogram chart

Rozšířené vyhodnocení PQ událostí: doplňuje ENVIS o pokročilé vyhodnocování záznamů událostí na napětí.

Export do PQDIF: umožňuje ukládat archivní data do souborů formátu PQDIF dle standardu IEEE 1159.3

Vyhodnocování HDO: umožňuje zobrazovat jednotlivé datagramy a vyhodnocovat záznamy měření u přístrojů s funkcí pro analýzu a záznam HDO telegramů.

EN50160 Evaluation - plugin

Rozšířené vyhodnocení EN 50160: nabízí podrobnější vyhodnocení kvality napětí dle EN 50160 ze zaznamenaných dat měření.

ENVIS ver. 1.2

ENVIS - aplikace pro energy managemen, kvalitu elektricke energie atp.

Aplikace ENVIS je určena k vyhodnocování měřených dat o spotřebě energie, hodnotách měřených veličin a o kvalitě napětí. Pro rychlé a snadné vyhodnocení dat jsou připraveny předdefinovaná hlášení (reporty). Nové funkce lze snadno doplňovat prostřednictvím pluginů.

Data z přístrojů lze archivovat v komprimovaných CEA souborech či ukládat v databázi MS SQL serveru. Pro potřebu pokročilejších analýz je lze exportovat do tabulkového procesoru (formát XLS, CSV).

Instalace ENVIS také obsahuje jednoduchý nástroj ENVIS.Daq pro konfiguraci, dohled a jednoduchou vzdálenou správu přístrojů.  Program nabízí i možnost online sledování stavu přístroje a poskytuje základní funkce pro analytické zpracování a komfortní vizualizaci zaznamenaných jevů.

Systémovou službu ENVIS.Online je pak možné nastavit na periodický odečet archivů a jejich automatické vyhodnocování.

 

 1. Ke stažení
 2. Součásti systému
 3. Vlastnosti
 4. Historie verzí

Instalace ENVIS obsahuje následující komponenty:

ENVIS slouží pro zpracování a analýzu archivů měření – zobrazení archivních záznamů v grafu a tabulkách, tvorba analýz či například import a export dat. Podporuje ukládání dat do souborů i do SQL datábáze. Aplikace ENVIS je v základní verzi zdarma k dostání ke každému zakoupenému přístroji.

ENVIS.Daq slouží k nastavování přístrojů, stahování dat a zobrazení aktálního stavu. Pomocí ENVIS.Daq mohou být data stahována do binárních souborů, exportována do xml/csv a nebo ukládána přímo do databáze. Program je možno spouštet ze seznamu přístrojů nebo z menu aplikace ENVIS, případně jej lze používat i samostatně například pro přímý export dat do tabulkového procesoru. Data z přístrojů lze stahovat pomocí seriového rozhraní RS232/RS485, přes USB a nebo po Ethernetu. 

ENVIS.Online je systémová služba , která slouží k pravidelnému stahování dat přístrojů. Podporuje jak přístroje s archivní pamětí tak i odečítání hodnot elektroměrů, panelových měřicích přístrojů nebo regulátorů jalového výkonu. O průběhu stahování a stavu služby je možné být informován prostřednictvím emailu.

UpgradeTool slouží k aktualizaci firmware podporovaných přístrojů - analyzátorů SMP, SIMON PQ, NEMO a jiných. 

M-Set je podpůrná utilitka pro konfiguraci a správu modemu KM GPRS.

 • možnosti záznamu, archivace a vizualizace měření
 • automatizované vyhodnocování parametrů
 • zobrazení záznamů o spotřebě energie, výpadcích napětí a jiných nebezpečných jevech a poruchách
 • vyhodnocení kvality napětí dle normy ČSN EN 50160 a požadavků PPDS
 • jednoduché přehledné protokoly mohou být automaticky generované syst. službou a rozesílané emailem na zadané adresy
 • program ENVIS.Daq umožňuje vzdálenou správu, monitoring a konfiguraci přístrojů
 • správa archivů měření s podporou SQL databáze i binárních souborů
 • podpora různých typů elektroměrů, měřicích přístrojů, analyzátorů kvality a regulátorů jalového výkonu. 

APFCR NOVAR power factor controllers support ENVIS

Důležité novinky verze 1.2:

 • ENVIS obsahuje zjednodušený navigační panel - Dashboard
 • podpora analyzátoru kvality ARTIQ 144
 • podpora přístrojů SMY a SMZ 133, SMC 133 a 144
 • podpora regulátoru NOVAR 26 a NOVAR 24
 • přidána podpora Windows 8 a Windows Server 2012
 • podepsaný driver pro Windows 7+
 • přidána podpora SQL Server 2012 a 2014

Verze 1.1:

 • podpora formátu PQDIF
 • rozšiřitelnost pomocí snadno doplnitelných pluginů
 • rozšířené možnosti tvorby analýz/reportů
 • podpora email a sms alarmu v ENVIS.online
 • doplnění podpory regulátorů jalového výkonu
 • podpora přístrojů SMC, NEMO a ModBus a MBus elektroměrů

Verze 1.0 obsahuje:

 • podporu vestavěných analyzátorů s pamětí SMV, SMP, SMPQ, SMY a SMZ.
 • podporu přenosných analyzátorů SIMON 341 PLUS, SIMON PQ.
 • Podpora 'online' přístrojů SML, SMM a SMN, regulátorů NOVAR 1xxx a elektroměrů s podporou protokolů Modbus či M-Bus.
 • podporu komunikačních modulů KM GPRS a ES 101.
 • Systémová služba ENVIS.Online včetně licence na 2 libovolné podporované přístroje.
 • Vizualizace archivů v grafech s pokročilými funkcemi pro analýzu a tvorbu reportů.
 • Oproti verzi 0.9 byla optimalizována aplikace s ohledem na výkon, vylepšena byla struktura databáze a byla také přidána přímá podpora načítání dat z CEA souboru.