SMM a SMN 33

Kompaktní měřicí přístroj - multimetr bez vnitřní paměti, pro montáž na DIN lištu a s možností dálkového odečtu

Tyto jednoduché přístroje jsou určeny pro měření a sledování sdružených a fázových napětí, proudů, činných a jalových výkonů,  účiníků, THD napětí a proudů a frekvence v jednofázových i trojfázových sítích nn, vn, vvn. Dále umožňují i informativní měření teploty v rozváděči pomocí zabudovaného čidla teploty. Přístroje lze prostřednictvím vzdálené komunikační linky RS485 nebo Ethernet připojit ke vzdálenému řídícímu systému. Měřené hodnoty lze vzdáleně vizualizovat a archivovat prostřednictvím aplikace ENVIS a také podporuje protokol ModBus TCP resp. ModBus RTU pro všechny běžné SCADA systémy.

Další dokumenty

Vlastnosti

 • měření skutečných efektivních hodnot (TRMS) sdružených i fázových napětí a proudů
 • měření činného a jalového výkonu, čtyřkvadrantové měření dle IEC375
 • měření skutečného účiníku (PF) i účiníku základní harmonické složky (cos fi)
 • měření THD napětí i proudů do 20. řádu
 • zabudované čidlo teploty
 • připojení jednofázové, dvoufázové, třífázové a Aronovo
 • přímé i nepřímé měření napětí
 • možnost připojení k PC prostřednictvím dálkové komunikační linky
 • RS485 a Ethernet, ModBus TCP, Modbus RTU
 • ENVIS a ENVIS.Online pro vzdálenou správu a vyhodnocování měření
 • Pouze pro SMN:

 • výpočet a zobrazení proudu vodičem PEN
 • vyhodnocení max. průměrného třífázovéhjo činného výkonu
 • vnitřní obvod reálného času
 • Přístroje SML 33 a SMM 33 jsou po elektrické a funkční stránce shodné, liší se pouze mechanicky - způsobem instalace. Přístroje SML jsou určeny pro montáž do panelu, SMM a SMN jsou určeny pro montáž na lištu DIN EN 50022. Přístroje SMN navíc vypočítávají a zobrazují proud vodičem PEN a vyhodnocují maximální průměrný trojfázový činný výkon. Obsahují obvod reálného času zálohovaný vnitřním akumulátorem s možností vnější synchronizace pomocí synchronizačního vstupu.

  Pro instalaci jsou přístroje vybaveny vstupy pro připojení tří napěťových signálů nominální hodnoty až 3x 230 Vef a třemi oddělenými proudovými vstupy do 5 Aef (obvykle z výstupů MTP) pro klasické měřicí proudové transformátory. Alternativně lze připojit speciální měřicí trafa s vysokým převodovým poměrem

  Komunikace s PC a zpracování dat

  Nastavení přístroje, záznam a vyhodnocení dat a jejich následná archivace jsou podporovány v programu ENVIS. Přístroje SML, SMM i SMN jsou podporovány i systémovou službou ENVIS.Online a jejich hodnoty lze automaticky odečítat, ukládat do archivu a průběžně vyhodnocovat. Je možné například nastavit úrovně alarmů nebo sledovat překročení nastavených limitů pro aktuálně měřené hodnoty. 

  Typy a provedení (objednávací kódy)

  SML, SMM, SMN objednávací kód

  Viz. také: panelové měřicí přístroje, přenosné analyzátory kvalitysoftware pro zpracování dat.