ScatterPlot chart

Grafická analýza: nabízí moduly pro vytváření histogramů a korelačních diagramů (scatter plot) z hodnot v archivu ENVIS. Na přání lze doplnit i další speciální grafické výstupy a anlýzy.

projekty TACR

Podílíme se na řešení následujících projektu:TH01020327, TH03010462, TK01020107.

Vyhodnocování HDO: umožňuje zobrazovat jednotlivé datagramy a vyhodnocovat záznamy měření u přístrojů s funkcí pro analýzu a záznam HDO telegramů.

ENVIS - Aplikace pro měření kvality a úspor energie

Naše měřicí přístroje a analyzátory lze nastavovat a provozovt v aplikaci ENVIS. Tento program umožňuje konfiguraci, stahování dat a jejich ukládání do SQL databáze nebo do tzv. CEA souborů. Základní verze aplikace je k dispozici zdarma ke všem podporovaným přístrojům a nabízí všechny obvyklé typy analýz dat kvality el. energie a energetickeho managementu, umožňuje vytváření hlášení (reportů), archivaci a interaktivní prohlížní archivovaných záznamů. Data uložená naší aplikací lze přímo exportovat do jiných běžných formátů pro další nezávislé zpracování. Podporujeme zejména EXCEL (XML, CSV), DAM a standard IEEE PQDIF.

Speciální funkce a rošíření mohou být do aplikace doplněny jako zákaznicky vyvíjené moduly.

Aplikace ENVIS, ENVIS.Daq a ENVIS.Online, program M-Set a nástroj UpgradeTool pro aktualizaci firmware přístrojů 

ENVIS Software

Moduly (plugin) pro ENVIS slouží k jednoduchému rozšiřování a doplňování funkcí této aplikace

Plugins for ENVIS Software

Firmwarové moduly - jejich aktivací lze k základním vlastnostem a funkcím doplnit specializované nadstavbové funkce.

Firmwareove moduly pro pristroje.

Nastroje pro aktualizaci firmware přístrojů fy KMB systems, vybavených komunikační linkou.

SMLOADER