Výběr meřicích přístrojů.

Management energií

Nabízíme zařízení a software, potřebný k řešení různých výzev v oblasti správy odběru i dodávky energie - od jednoduchého a levného panelového měřiče pro standardní rozvaděčové skříně, přes složitější systémy pro komplexní monitoring a řízení energetických systémů budov nebo průmyslových celků, až po certifikované monitorování kvality předávané energie a systémy pro automatizaci distribučních sítí (smart grid). Přenosné síťové monitory dále rozšiřují naši standardní nabídku o kompaktní a cenově dostupné nástroje pro dočasná měření, zaměřená na sledování kvantity a kvality vyráběné či spotřebovávané elektrické energie a zejména na identifikaci a lokalizaci zdrojů problémů. Vyvíjíme také speciální měřiče pro stejnosměrné sítě a hybridní AC / DC aplikace, využitelné v distribuované výrobě, datových centrech, telekomunikacích systémech a nebo například v zařízeních pro dlouhodobé uchovávání elektrické energie.

Přesná a dostupná data z našich analyzátorů hrají rozhodující roli v různých systémech řízení energie dle ISO 50001.

Kvalita el. energie

Pokrýváme všechny potřeby pro monitoring kvality elektrické energie v souladu s platnými normami EN 50160, IEC 61000-4-30, VDE a dalšími. Vybrané analyzátory, jejich firmware i obslužný software dále certifikujeme dle norem IEC 62586. Nabízíme jak špičkové analyzátory kvality energie ve třídě A pro nejnáročnější aplikace i levnější a dostupnější analyzátory třídy S pro rozsáhle systémy a masivní monitorovací kampaně. Některé naše analyzátory kvality jsou konstruovány pro prostředí kategorie přepětí IV / 300V nebo 600V a lze je tak snadno používat přímo v distribučních trafostanicích a jiných podobně náročných prostředích.

Aby bylo možné podrobně analyzovat zaznamenaná data, všechny nabízené přístroje podporují aplikaci ENVIS. K dispozici je také vzdálená komunikace prostřednictvím standardních protokolů pro snadnou integraci do jiných automatizačních systémů.

Regulace jalového výkonu

Regulátory NOVAR představuje kompletní řadu řešení pro automatickou regulaci účiníku. Jsou spolehlivé, efektivní, plně automatické, přesné a snadno se instalují a udržují. V našem portfoliu nabízíme základní levné a kompaktní regulátory pro menší aplikace, klasické regulátory se širokou škálou možností komunikačních rozhraní a také špičkové pokročilé třífázové regulátory s komfortním grafickým rozhraním, vnitřní pamětí pro záznam měření a stavů regulace a s volitelnými funkcemi pro energetický anagement a sledování kvality energie.

Regulátory NOVAR 1312 a NOVAR 2700 podporují i tzv. rychlou kompenzaci v reálném čase s využitím rychlých tyristorových spínačů KATKA.

Software a správa dat

Aplikace ENVIS pro Windows je základním stavebním kamenem našich softwarových řešení pro malé i větší projekty. Podporuje ukládání dat do běžných souborů i do lokální nebo vzdálené SQL databáze. Aplikace může importovat a exportovat data do mnoha běžných standardů, včetně PQDIF, CSV, XLS, PDF atd. K uloženým datům lze také přistupovat z jiných aplikací ve Windows, v Linuxu, v cloudu či na Android zařízeních s využitím námi dodávaných API knihoven na platformě .NET5 anebo nástrojů příkazového řádku. Aplikace je snadno rozšiřitelná pomocí plug-in modulů o nové analytické a reportovací funkce, a o různé formáty pro import a export dat.

Systémová služba ENVIS.Online automaticky spravuje nakonfigurované skupiny přístrojů, na pozadí a bez nutnosti interakce s uživatelem. Data vzdáleně odečítá, ukládá, analyzuje a pravidelně reportuje výsledky.

Naše výrobky jsou užitečné pro monitorování a řízení energetické účinnosti (například pro ISO 50001) ve strojích, budovách a sítích. Implementuje automatizované energetické systémy a pohání pokročilé skříně řízení účiníku. Poskytujeme také řešení pro monitorování a řešení různých problémů s kvalitou energie.