Aktualní verze aplikace ENVIS v.2.2 pro Windows 10 a 11, s optimalizacemi pro 64-bitové systémy

Ke stažení

ENVIS Software Suite

Software ENVIS zprostředkovává svým uživatelům odečty, vyhodnocení, zpracování a dohled nad sledováním kvality energie a záznamem údajů o energetické účinnosti. Stahuje, ukládá a vizualizuje naměřené informace z podporovaných přístrojů a analyzátorů. ENVIS je základní nástroj pro konfiguraci, správu a sběr dat pro naše přístroje. Software poskytuje on-line zobrazení skutečného stavu zařízení a umožňuje jednoduchou a pohodlnou vizualizaci a analýzu historických dat.

Klíčové vlastnosti

  • Sběr a ukládání dat v binárních souborech nebo na serveru SQL
  • Vizualizace okamžitých i uložených dat
  • Analýza historických záznamů
  • Vyhodnocení kvality energie
  • Analýza energetické účinnosti
  • Konfigurace a správa přístrojů
  • Jednoduché manuální nebo automatické generování protokolů

Aplikace ENVIS

ENVIS je klíčový SCADA nástroj pro analýzu dat a vyhodnocení archivovaných záznamů - vizualizuje trendy, exportuje / importuje a archivuje data, generuje vlastní protokoly atd. ENVIS verze 2.2 a vyšší podporuje všechny současné přístroje (fw. 3.0, 4.0 a 5.0) s různými variantami komunikačních rozhraní nebo vnitřní paměti. Mezi podporované přístroje patří regulátory jalového výkonu NOVAR, multimetry SML a SMM, analyzátory kvality třídy S SMY, SMC, SMP, SMZ, přenosné analyzátory SIMON a analyzátory kvality třídy A ARTIQ.

ENVIS.Daq

Daq (Data Acquisition) je určen pro správu přístrojů a odečet dat. Daq poskytuje funkce pro vzdálenou konfiguraci zařízení, stahování archivů (stahování záznamů z paměti přístroje) a ukládání do různých výstupních formátů. Tento nástroj lze spustit jako samostatnou aplikaci ve Windows nebo ji lze spustit i přímo z aplikace ENVIS. Přístroje lze spravovat na široké škále komunikačních linek, jako je RS485, USB, Wi-Fi a Ethernet.

ENVIS.Online

ENVIS.Online je systémová služba pro autonomní sběr dat z přednastavených přístrojů. K provádění předkonfigurovaných periodických úkolů nepotřebuje žádnou lidskou interakci. Podporuje panelové přístroje s pamětí i bez paměti, stejně jako různé elektroměry a měřicí přístroje jiných výrobců s protokolem Modbus, regulátory účiníku NOVAR a také vestavné analyzátory.

ENVIS.Online může pravidelně stahovat data, kontrolovat stav přístroje, automaticky generovat protokoly a distribuovat různé přednastavené alarmy přes e-mail či SNMP.

Nástroje příkazové řádky

E_GET, E_SET a další aplikace příkazového řádku jsou jednoduché nástroje pro zajištění vlastních úloh stahování dat exportu či konfigurace ve větších systémech. Je možné je využívat pro tvorbu vlastních řešení například při skriptování správy úloh.