Analyzátor kvality třídy S, multimetr a záznamník, podružný elektroměr 0.5S, DI, DO, řada komunikačních rozhraní, montáž na DIN lištu, 6 modulů

SMC 144 je speciálně navržen pro dálkové monitorování spotřeby energie a její kvality. Design bez displeje na DIN lištu s mnoha možnostmi komunikace je vhodný pro široké spektrum automatizačních úkolů v moderních budovách, vzdálený dohled nad infrastrukturou a také vzdálenou správu spotřeby. Absence ovládacích prvků na místním panelu (displej a klávesnice) omezuje možnosti nežádoucí interakce.

Přístroje SMC jsou ideálním a nákladově optimalizovaným monitorem pro jakýkoli moderní systém SCADA se zabudovanou podporou mnoha protokolů přes sériovou linku i Ethernet. Nativně to podporuje také naše bezplatná aplikace ENVIS. Jeho vstupní a výstupní sadu lze rozšířit o další IO moduly pro pokročilé funkce ovládání.

Volitelně může vyhodnocovat kvalitu energie (s modulem PQ S - meziharmonické, flikr, napěťové události), zaznamenávat přechodové jevy (s modulem GO) a signály HDO (modul HDO).

Klíčové vlastnosti

 • čtyři napěťové a proudové vstupy (4x1p, 3p-wye, 3p-delta, ...)
 • Proudové vstupy X / 100 mA pro snadnou a univerzální instalaci, vstupy v provedení Snnn / Pnnn pro nízkonákladová řešní.
 • třídy přesnosti pro měřené veličiny určené podle 61557-12
 • kategorie měření CATIII / 300 V podle podle IEC 61010 pro průmyslové aplikace
 • elektroměr podporuje 3 tarify, jednofázové a třífázové měření ve čtyřech kvadrantech
 • možnost nasazení v NN i VN aplikacích (přímé připojení nebo připojení PTN)
 • měří a registruje průměrnou spotřebu i maxima
 • Interní paměť 512 MB pro periodický zíznam, automatické odečty energie, soubory údajů o kvalitě energie atd.
 • vyhodnocení celkového harmonického zkreslení (THD), až 50 harmonických od 0 do 2,5 kHz
 • pulzní nebo reléový výstup, dva volitelné digitální / pulzní vstupy
 • dálková komunikace RS 485 a Ethernet