Multifunkční analyzátor pro prostředí CAT IV, vyhodnocení kvality, třída S, záznam dat, barevný grafický displej, podružný elektroměr, 96x96mm

SMP 133 je robustnější provedení analyzátoru SMY 133 určený speciálně pro nasazení v chytrých sítích "Smartgrid", distribučních trafostanichcí a v dalších náročných provozech. Měřicí vstupy jsou navrženy s ohledem na požadavky CATIV/300V. Přístroj je napájen nízkým napětím (12-24V DC) a vhodnám doplňkem je jeden z našich CAT IV napájecích zdrojů PWR 1 ad PWR 3. Měří a zaznamenává všechny běžné parametry: frekvence, síťové a fázové napětí, proudy, zátěže, činné a jalové výkony, skutečné a výtlačné výkonové faktory, nesymetrie a až 50 harmonických, stejně jako celkové harmonické zkreslení. Zaznamenávat může také poruchy napětí, a vyhodnocovat úroveň signálu HDO.

Volitelně může vyhodnocovat kvalitu energie (s modulem PQ A - meziharmonické, flikr, napěťové události), zaznamenávat přechodové jevy (s modulem GO) a signály HDO (modul HDO). V provedení E4 umí pracovat také jako převodník/brána z Ethernet na RS485 (moduly ES a MM).

Volitelné reléové nebo SSR výstupy lze naprogramovat tak, aby ovládaly další zařízení na základě naměřených hodnot (užitečné pro ovládání ventilátoru, přepěťové / nadproudové pq relé atd.). Impulzní výstupy mohou také předávat naměřené hodnoty jako výstup S0. USB port poskytuje rychlý, snadný a spolehlivý způsob pro místní konfiguraci a sběr dat. Sériové a ethernetové rozhraní (s web serverem, Modbus TCP, SNTP, DNS, SNMP, DHCP ...) umožňuje vzdálenou správu prostřednictvím aplikace ENVIS nebo poskytování dat do jiných systémů. S rozšiřujícím firmwarový modulem je také k dispozici podpora protokolu automatizace rozvoden IEC-104. V kombinaci se službou ENVIS.Online, nástroji e_get nebo s API knihovnou pro .NET core lze jeho okamžité a zaznamenané hodnoty pravidelně stahovat a ukládat do souboru nebo vzdálené databáze SQL pro další zpracování a analýzu.

Key features

 • vhodné pro nn i vn aplikace (přímé připojení nebo připojení přes PTN)
 • kategorie měření CATIV / 300 V podle IEC 61010
 • 3x standardní vstup pro PTP X/5A a X/1A s lineárním rozsahem do více než 200%
 • jednofázový a třífázový elektroměr (kWh, kvarh) s měřením a registrací průměrné a maximální spotřeby
 • demand
 • plně 4-kvadrantní činné (0.5S) a jalové (1) podružné měření energie
 • vyhodnocení celkového harmonického zkreslení (THD), až 50 harmonických od 0 do 2,5 kHz
 • přesné měření, 128 vzorků/periodu, vzorkování 25 kHz v každém kanálu
 • pulzní výstupy a programovatelná relé
 • třídy přesnosti pro měřené veličiny určené podle 61557-12
 • energie: činná 0.5S, jalová třída 1 dle 61557-12, 62053-22 resp. 62053-24
 • Interní paměť 512 MB pro periodické nahrávání, automatické odečty elektroměru, soubory údajů o kvalitě energie atd.
 • dálková komunikace RS 485 a Ethernet