Digitální panelový měřicí přístroj 3-fázový, barevný LCD displej 320x200, 96x96 mm

SMY 133 představuje plnohodnotný panelový multimetr a dataloger s výborně čitelným grafickým displejem a vestavěným čtyř-kvadrantním elektroměrem pro velmi přesné podružné měření. Přístroj měří a záznamenává hodnoty fázových a sdružených napětí, proudů, činných a jalových výkonů, účiníku a až 50-ti harmonických složek napětí a proudu včetně harmonického zkreslení.

Lze jej doplnit o modul měření kvality elektrické energie třídy S (meziharmonické, flicker, napěťové události), záznamník přechodových jevů a záznam a vyhodnocování telegramů HDO.

Volitelné reléové nebo SSR výstupy lze naprogramovat tak, aby ovládaly další zařízení na základě naměřených hodnot (užitečné pro ovládání ventilátoru, přepěťové / nadproudové pq relé atd.). Impulzní výstupy mohou také předávat naměřené hodnoty jako výstup S0. USB port poskytuje rychlou, snadné a spolehlivé pro konfiguraci a sběr dat. Volitelné sériové nebo ethernetové rozhraní (s webovým serverem, Modbus TCP, SNTP, DNS, SNMP, DHCP ...) umožňuje jeho vzdálenou správu prostřednictvím aplikace ENVIS. V kombinaci se službou ENVIS.Online lze její skutečné a zaznamenané hodnoty také pravidelně stahovat a ukládat do databáze SQL pro další zpracování.

Volitelně může vyhodnocovat kvalitu energie (s modulem PQ S - meziharmonické, flikr, napěťové události), zaznamenávat přechodové jevy (s modulem GO) a signály HDO (modul HDO). V provedení E4 umí pracovat také jako převodník/brána z Ethernet na RS485 (moduly ES a MM)

Klíčové vlastnosti

 • možnost nasazení v NN i VN aplikacích (přímé připojení nebo připojení PTN),
 • napětí lze přímo měřit v systémech 230 / 400V (varianta 230) a 400 / 690V (varianta 400),
 • 3x standardní proudový vstup pro PTP X/5A a X/1A,
 • volitelně proudové vstupy 333mV vhodné pro jednodušší a bezpečnější instalaci (s ochranou při rozpojení)
 • 333mV vstup podporuje také pružné proudové snímače JRF-MOI a zajistí i jejich napájení (+5VDC),
 • jednofázový a třífázový elektroměr (kWh, kvarh) s měřením a registrací průměrné a maximální spotřeby,
 • plně 4-kvadrantní činné (0.5S) a jalové (1) podružné měření energie,
 • vyhodnocení celkového harmonického zkreslení (THD), až 50 harmonických od 0 do 2,5 kHz,
 • pulzní výstupy a programovatelná relé (option RR, RI, II, V),
 • přesné měření, 128 vzorků/periodu, vzorkování 25 kHz v každém kanálu,
 • třídy přesnosti pro měřené veličiny určené podle 61557-12,
 • energie: činná 0.5S, jalová třída 1 dle 61557-12, 62053-22 resp. 62053-24,
 • Interní paměť 512 MB pro periodický záznam, automatické odečty energie, soubory údajů o kvalitě energie atd.,
 • volitelná dálková komunikace RS 485 a Ethernet.