Analyzátor kvality, monitor unikajících proudů (RCM), záznamník s barevným grafickým displejem, přesné měření energie, 96x96mm

SMY 134 je rozšířená verze analyzátoru SMY 133. Hlavním rozdílem je další proudový vstup pro měření nulového vodiče a až dva speciální vstupy pro měření unikajícícho/reziduálního proudu. SMY 134 je určen pro podružné měření a řízení ve všech typech provozů, zejména však v těch s požadavky na monitorování zbytkového proudu (RCM). Měří a zaznamenává všechny běžné parametry: frekvenci, síťové a fázové napětí, proudy, energie, činné a jalové výkony, účiník a PF, nesymetrii a až 50 harmonických, stejně jako celkové harmonické zkreslení a v neposlední řadě RCM.

Volitelně může vyhodnocovat kvalitu energie (s modulem PQ S - meziharmonické, flikr, napěťové události), zaznamenávat přechodové jevy (s modulem GO) a signály HDO (modul HDO). V provedení E4 umí pracovat také jako převodník/brána z Ethernet na RS485 (moduly ES a MM)

Volitelné reléové nebo SSR výstupy lze naprogramovat tak, aby ovládaly další zařízení na základě naměřených hodnot (užitečné pro ovládání ventilátoru, přepěťové / nadproudové pq relé atd.). Impulzní výstupy mohou také předávat naměřené hodnoty jako výstup S0. USB port poskytuje rychlou, snadné a spolehlivé pro konfiguraci a sběr dat. Volitelné sériové nebo ethernetové rozhraní (s webovým serverem, Modbus TCP, SNTP, DNS, SNMP, DHCP ...) umožňuje jeho vzdálenou správu prostřednictvím aplikace ENVIS. V kombinaci se službou ENVIS.Online lze její skutečné a zaznamenané hodnoty také pravidelně stahovat a ukládat do databáze SQL pro další zpracování.

Klíčové vlastnsoti

 • možnost nasazení v NN i VN aplikacích (přímé připojení nebo připojení PTN)
 • voltage can be directly measured in 230/400V and 400/690V systems with the respective types
 • 4x standardní proudový vstup pro PTP X/5A a X/1A
 • volitelně proudové vstupy 333mV (FLEX) vhodné pro jednodušší a bezpečnější instalaci (s ochranou při rozpojení)
 • 333mV vstup podporuje také pružné proudové snímače a zajistí i jejich napájení (+5VDC)
 • 2x vstup pro měření reziduálních proudů, nebo proudové smyčky 4-20mA
 • plně 4-kvadrantní činné (0.5S) a jalové (1) podružné měření energie
 • vyhodnocení celkového harmonického zkreslení (THD), až 50 harmonických od 0 do 2,5 kHz
 • volitelně vstup pro teplotní snímač Pt100
 • přesné měření, 128 vzorků/periodu, vzorkování 25 kHz v každém kanálu
 • třídy přesnosti pro měřené veličiny určené podle 61557-12
 • energie: činná 0.5S, jalová třída 1 dle 61557-12, 62053-22 resp. 62053-24
 • Interní paměť 512 MB pro periodický zíznam, automatické odečty energie, soubory údajů o kvalitě energie atd.
 • volitelná dálková komunikace RS 485 a Ethernet
 • volitelná lokální sběrnice pro rozšíření počtu měřených proudů až o 60