AFR 111 je přístroj určený k ochraně měřicích transformátorů napětí před škodlivým působením ferorezonance v distribuční síti vn

Inteligentní zátěž řady AFR 111 je přístroj určený k ochraně měřicích transformátorů napětí před škodlivým působením ferorezonance v distribuční síti vn. Ferorezonance vzniká mezi indukčností transformátoru a kapacitou vedení nebo vn spínacích prvků. Spouštěcím podnětem může být spínání, vypínání, zemní spojení nebo další přechodové jevy. Při ferorezonanci vzniká výrazné přepětí a zároveň proudové špičky v důsledku přesycení magnetického obvodu transformátoru. Důsledkem je nejčastěji destrukce měřicího transformátoru.

AFR 111 působí jako ochrana měřicích transformátorů napětí proti těmto vlivům. V porovnání s ostatními metodami je cíleně aktivována jen při vzniku ferorezonance a při běžném provozu zůstává neaktivní.

AFR 111 je určen pro samostatně pracující měřící transformátory, tj. jednofázové měření nebo napájení z vn. AFR 131 je určen pro zapojení ochranu tří PTN se sekundárním vinutím zapojeným do otevřeného trojúhelníka.

Dokumentace