SEP 485 - univerzální modul pro zakončení, polarizaci a ochranu sběrnice RS-485

Modul zakončení se vyznačuje především přepěťovou ochranou sběrnice, má zabudovanou přepěťovou ochranu jak mezi jednotlivými signály sběrnice, tak i ochranu vůči PE. Dále obsahuje rezistor zakončení (terminál) a rezistory polarizace (bias) sběrnice. Modul dle konfigurace je buď bez možnosti nastavení, nebo má možnost připojit jednotlivé zakončovací odpory pomocí přepínače, indikaci vstupního napětí a indikaci komunikace na sběrnici. Modul se napájí stejnosměrným napětím 24V ze zdroje malého napětí ze zdroje SELV nebo PELV, oddělující spotřebiče od sítě! Sběrnice je galvanicky izolovaná od napájecího napětí 24V. Modul je chlazen volným prouděním vzduchu, bez ventilátoru. Modul může být doplněn konektorem RJ45-8p/8c, třetí konektor pro sběrnici RS 485 (pro servisní účely, „odposlouchávání“ komunikace nebo pro snadnější připojení zařízeni s RS485 vyvedenou na konektor RJ-45).

Výrobek nevyžaduje během svého provozu žádnou údržbu. Pro spolehlivý provoz je pouze nutné dodržet uvedené provozní podmínky a nevystavovat jej hrubému zacházení, které by mohlo způsobit jeho mechanické poškození.

Dokumentace