AFR 31 je inteligentní zátěž pro ochranu přístrojových transformátorů napětí před škodlivým působením ferorezonace v distribuční síti VN

Inteligentní zátěž AFR 31 je přístroj určený k ochraně měřicích transformátorů napětí před škodlivým působením ferorezonance v distribuční síti vn s neuzemněným nebo nepřímo uzemněným středním vodičem. Ferorezonance vzniká mezi indukčností transformátoru a kapacitou vedení nebo vn spínacích prvků. Spouštěcím podmětem může být spínání, vypínání, zemní spojení nebo další přechodové jevy. Při ferorezonanci vzniká výrazné přepětí a zároveň proudové špičky v důsledku přesycení magnetického obvodu transformátoru. Důsledkem je nejčastěji destrukce měřicího transformátoru. AFR 31 působí jako ochrana měřicích transformátorů napětí proti těmto vlivům. V porovnání s ostatními metodami je cíleně aktivována jen při vzniku ferorezonance a při běžném provozu nebo i při nesymetrických odběrech zůstává neaktivní. AFR 31 umožňuje nastavení velikosti aktivačního napětí na 20 V, 25 V a 30 V a je dále doplněn o obvod opožděného sepnutí (standardně 4 s) pro zajištění selektivity s ochranami zemního spojení. To je vhodné v případech, kdy je měřicí transformátor napětí využíván zároveň k napájení ochranných automatik (hlídání zemního spojení, obvody OZ a podobně).

Dokumentace