Modulární jednotka RTU pro inteligentní sítě "Smart gird), automatizaci distribučních sítí a rozvoden a pokročilé úlohy průmyslové automatizace.

Založeno na analyzátoru SMC 133, ale upraveno podle potřeb modulární jednotky RTU7M. Díky vysoké integraci analyzátoru je výsledná kombinace RTU a analyzátoru velice kompaktní. Řešení je zaměřeno na řadu aplikací, které vyžadují kombinaci automatizace, řízení a přesného monitorování energie, vyhodnocení kvality energie a záznamu poruch. Kompaktnost a flexibilita tohoto řešení umožňují nasazení nejen v nových projektech, ale je vhodné i pro retrofit do stávajících instalací.

Systém RTU7M obvykle obsahuje napájecí jednotku, procesor a komunikační modul / kartu a až 15 dalších rozšiřujících karet. K dispozici jsou různé druhy komunikačních možností, jako je RS-485, Ethernet, 3G a 4G (LTE) modem a další. K dispozici jsou také karty, které poskytují různé druhy pomocných napájecích zdrojů se zálohováním nebo bez něj, nebo karty s analogovými nebo binárními vstupy a výstupy. Řídicí modul poskytuje všechny informace a hodnoty v prostřednictvím různých rozhraní a protokolů, jako jsou IEC 61850, IEC 101, IEC 104 nebo Modbus. Pro měření více vývodů je možné použít více karet SMC-RTU7M v jedné jednotce RTU7M.