Rozšiřující modul 4 digitálních vstupů (DI) s rozhraním RS485. Vhodné je pro rozšíření sady vstupů našich měřicích přístrojů v různých řídících systémech.

MIO 4000 je univerzální vstupní modul se zvýšenou odolností a flexibilními možnostmi DI. Je navržen pro instalaci na DIN lištu a nemá místní displej. Tento koncept je vhodný pro širokou škálu aplikací v automatizaci budov a výrobních procesech, pro vzdálený dohled nad infrastrukturou a tedy pro automatické řízení zátěží ve spojení s moduly našich měřicích systémů. Pro připojení k nadřazenému systému je určena komunikační linka RS-485. V řadě aplikací lze využít i samostatně.

Zařízení MIO 4000 je vybaveno čtyřmi digitálními vstupy, jejichž stav je ve výchozí konfiguraci indikován pomocí čtyř programovatelných LED. Existují tři různé typy: volba DP se čtyřmi bipolárními plně izolovanými vstupy, volba DA se 4 aktivními (dodávané) a plně izolované digitální vstupy a volba DS se čtyřmi aktivními digitálními vstupy se společným pólem.

Dokumentace

Dostupné varianty