Aktivní Rogovského sondy (FLEX) pro měření proudu, s vestavěným integrátorem a s normalizovaným výstupem X/333 mV

Rogovského sondy pro měření proudu, s výstupem 333 mV

Pružné proudové snímače (Rogowského cívky) jsou díky své snadné a relativně bezpečné instalaci velmi oblibené u přenosných přístrojů. Zároveň je lze úspěšně aplikovat s vestavěnými přístroji, při jejihž instalaci hraje významnou roli čas. Níže uvedené sondy mají vestavěný intergátor a standardní výstup 333 mV. Tento výstup je podporován u přístrojů s variantou X/333mV a také například většinou běžně dostupných PLC.

Klasifikace Pružný snímač (RCT) s výstupem 333mV
Model JRF MOI 333M-40 JRF MOI 333M-80 JRF MOI 333M-115
Vzhled
Vnitřní průměr 40mm 80mm 115mm
Nominální proud 100, 150, 200, 250, 300, 400, 500, 600, 800,
1K, 1.2K, 1.5K, 2K, 2.4K, 2.5K, 3K, 4K, 5K, 6K
Výstupní signál 333 mV AC (1.3V AC max.)
Přesnost <1% pro 2 až 120% nominálního proudu
Vliv pozice zámku ±1% max.
Vliv EM pole ±1.5% max.
Napájení 5 VDC, 15mA max.
Kategorie přepětí 1000V CATIII, 600V CATIV
Výstupní svorky stíněný kabel, 2m
Výkres
Katalog Leaflet for JRF MOI 333mV